رافائل

SarAshpaz - - News - فرشته گرجی

مواد مورد نیاز

شیرخشک 200گرم شکر 250گرم کره 125گرم پودرنارگیل 200گرم+بهمیزانلازم آب 1پیمانه وانیل یکچهارمقاشقچایخوری

روش تهیه

آب، شکر و کره را داخل شیرجوشی روی 1 حرارتقرار دهید تا شکر حل شود. سپس از روی حرارت برداشته و شیرخشک و وانیل را به آن اضافه کنید و با دور تند همزن برقی بزنید تا شیرخشک حل شود. 2 200 گرم پودر نارگیل را به مواداضافه کرده و بااستفادهاز قاشقی مخلوطکنید. 3 مایه آمادهشده را درون ظرف درداری گذاشته و داخل یخچال بگذارید تا سفت شود. از مواد گلولههای کوچک تهیه کرده و در 4 مقداری پودر نارگیل غلتانده )میتوانید پودر نارگیل رابا رنگ خوراکی مخلوط کرده تا توپک رنگی داشته باشید( و داخل کپسول های شیرینی پزی بگذارید. ایــن شــیرینی داخــل ظرف دردار و یخچال به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.