شکلات مارشمالو

SarAshpaz - - News - ماهرخ احمدپناه

مواد مورد نیاز

شکلاتچیپسی 300گرم کرهبادامزمینی 1پیمانه مارشمالو)خردشده( 4پیمانه روغنمایع بهمیزانلازم مویز، گردو، زرشک و خلال پسته به میزان لازم

روش تهیه

250 گرم شکلات و کره بادامزمینی را در ظرفی بریزید. 1 سپس آن را روی حرارت غیرمستقیم)به روش بنماری( قرار دهید و هم بزنید تا زمانی که شکلات کاملا ذوب شود )میتوانید این کار را روی حرارت ملایماجاق گاز داخل شیرجوشیانجام دهید(. 3 پیمانه مارشمالو را به شکلات ذوب شده، بیفزایید و هم 2 بزنید. سینی را با مقداری روغن مایع چرب کنید. سپس شکلات 3 را داخل آن پهن کرده و سطح آن را صاف و یکدست کنید. بعد روی آن بقیه شکلات چیپسی، مویز، گردو، زرشک، خلال پسته و بقیه مارشمالو را ریخته و به مدت 1 ساعت در یخچال قرار دهید تا سفت شود. این شــکلات داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.