روش پخت

SarAshpaz - - News - سحر مومنی

پودر گردو را درون ظرفی ریخته و با استفاده از قاشقی 2 قاشق سوپخوری پودر قند را به آن اضافه و 1 مخلوطکنید.سپسمقداریسفیده تخممرغ )تا حدیکه موادخمیر شود(اضافه کردهو همبزنید. کره و 50 گرم پودر قند راداخل کاسهایریخته و با دورکند همزنبرقی زده تاسفید و سبک شود. 2 1 عددزرده تخممرغ ووانیل رابه مخلوطکرهافزوده و با دورکند همزنبرقی مخلوطکنید.بعد آردو 3 بیکینگ پودر را به آن اضافه کرده و با لیسک مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید. خمیر را داخل کیسه نایلونی قرار دهید و حدود 1 ساعت در یخچال بگذارید تا استراحت کند. 4 با استفاده از وردنهای خمیر را روی سطح آردپاشیشده، به ضخامت 3 میلیمتر باز کرده و 5 با کاتر به شکل دلخواه برش بزنید. مقداری از مخلوط گردو را در مرکز یکی از برشهای خمیر قرار داده و لبههای آن را 6 به سفیده تخممرغ آغشته کنید. سپس یک برش دیگراز خمیر را روی آنقرار داده وکنارههایش رابه همبچسبانید )اینکار را تکرار کنید تا مواد تمام شود(. خمیر پر شده را درون سینی فر که با کاغذ روغنی 7 پوشیدهشده، قرار دهید. زعفران را با 1 عدد زرده تخممرغ مخلوط کنید و با 8 استفادهاز قلممویی روی خمیر بمالید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 9 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 20 دقیقه قرار دهید تا طلاییرنگ شود. این شیرینی داخل ظرف دردار و دردمایمحیط به مدت14 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.