روش پخت

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

روغن جامد و پودر قند را داخل کاسهای بریزید و با همزن برقی به مدت 1 دقیقه مخلوط کنید. سپس آرد و جوش شیرین را به آن افزوده و به هم زدن ادامه دهید تا مخلوط شده و به صورت خمیر درآید. پودر دارچین را به 2 مواد بیفزایید و با استفاده از قاشقی مخلوط کرده و با دست کمی ورز دهید. بااستفادهاز وردنهای 3 خمیر را روی سطح صاف و آردپاشیشده، باز کنید )به صورتی که ضخامت آن در همه جا 5/ 0سانتی متر باشد(. سپس با کاتر به شکل دلخواه برش بزنید. برشهای خمیر را در سینی فر 4 که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، بچینید و با استفاده از قلممویی روی هر کدام از آنها مقداری سفیده تخممرغ بمالید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 5 170درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 20 دقیقه قرار دهید. بعد از فر خارج کرده و کنار بگذارید تا سرد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.