مجتمع های آموزشی تحت پوشش انجمن صنفی طراحی ودوخت استان تهران:

SarAshpaz - - News -

ایرانیان میدان هفت تیر: ‪09121459939 88811494‬ حمید میدان ولیعصر:‪09124354235 88899009‬ آبنوس پیچ شمیران: ‪09126150143 77531088‬ جوان و رشیدی چهارراه ولیعصر:‪09121855357 66415145‬ فروزنده اسکندری: ‪66884195 66191597‬ تندیس مهر: ‪09125886360 33256771‬ سدید شهرک ولیعصر: 09121001953-66248020 پاترون شهرک ولیعصر: ‪09122547264 66223907‬ گل آذین میدان سپاه: ‪09126155972 77627557‬ آلالیا جمالزاده شمالی: ‪09203524274- 66562755‬ مهران جامه خزانه بخارایی: ‪09124980325 55327764‬ ابتکار شهران شمالی خ ‪09198727436 44366398 1:‬ حریر دیبا جیحون: ‪09190862985 66839325‬ نگین تختی نازیآباد: ‪09367832055 55038865‬ والفجر کارگر جنوبی:55668023 09121545946 وحدت بهارستان: ‪09121756623 77530309‬ ملوک مالک اشتر: ‪09192548419 66357349‬ تن آذین اقدسیه: ‪09393214285 22446191‬ دانش پارسیان فجر یافتآباد: ‪66877031 66794618‬ دنیای هنر تهران پارس: ‪09122164006 77864107‬ راحله پیروزی: 77486223 - 09122088928 محدثه اشرفی اصفحانی: ‪44890278 09124384969‬ گلدوخت پیروزی:33173329 همراز میدان شهدا: ‪09126385131 33132927‬ ستاره طلایی مطهری: ‪09193066011 88890743‬ الهه هنر کیانشهر: ‪09129374708 33605954‬ طرح آفرینان فاطر: 66914663 - 09127261426

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.