اسلایس مارمالادی

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

آرد سبوسدار )الکشده( آرد قنادی )الکشده( کره پودر قند تخممرغ پودر نارگیل مربا

50 گرم 100 گرم 90 گرم 180 گرم 3 عدد 150گرم 120گرم

روش پخت

110 گرم پودرقند، 1 عدد تخممرغ و کره را 1 داخل کاسهای با استفاده از دور کند همزن برقی بزنید تا صاف و یکدست شود. آرد قنادی و آرد سبوسدار را با هم مخلوط 2 کنید. سپس آن را به مخلوط پودر قند بیفزایید و با استفاده قاشقی مخلوط کنید تا به شکل خمیری یکدست درآید. مواد را داخل قالبی با ابعاد 20×20 سانتیمتر 3 که با کاغذ روغنی سطح آن پوشیدهشده، پهن کنید و به مدت 10 دقیقه در طبقه وسط فر از قبل با دمای 175درجه سانتیگراد گرمشده، بگذارید. بقیه تخممرغ را با دور کند همزن برقی بزنید تا 4 یکدست شود. بعد بقیه پودر قند را به آن افزوده و به مدت 30 ثانیه به هم زدنادامه دهید. بعد پودر نارگیل را به آن افزوده و با لیسک مخلوط کنید. شیرینی رااز فر خارج کرده و روی آن را به ترتیب 5 با لایه مربا )یا مارمالاد تمشک و یا توتفرنگی( و مخلوط نارگیل بپوشانید. بعد مجدد آن را به مدت 30 دقیقه دیگر )یا تا زمانی که روی آن طلاییرنگ شود( در طبقه وسط فر قرار دهید. سپس کناربگذارید تا سرد شود. بعد آن را به دلخواه برش بزنید.

این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمــای محیط به مدت 7 روز قابل نگهداری است. مینا مدنی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.