شیرینیعسلی

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

مواد مورد نیاز

آرد برنج پودر قند کره )ذوبشده( عسل

گردو )پودرشده( هل )پودرشده( زعفران )دمکرده( پودر پسته 1 پیمانه 3 قاشق سوپخوری 50 گرم به میزان لازم یکدوم پیمانه 1 قاشق چایخوری 1 قاشق سوپخوری بهمیزان لازم

روش تهیه

پودر قند، آرد برنج، گردو و هل را با همزن دستی 1 مخلوط کنید. سپس زعفران و کره را به آن افزوده و به تدریج مقداری عسل )به میزانی که خمیر نرمی حاصل شود( را به آن اضافه و مخلوط کنید. خمیر را درون کیسه نایلونی قرار دهید و به 2 مدت30 دقیقه در دمای محیطاستراحت دهید. خمیر را بین دو لایه کیسه نایلونی قرار دهید 3 و با استفاده از وردنهای به ضخامت 1 سانتیمتر باز کنید. سپس با قالب به شکل گل برش زده و روی آن را با پودر پسته تزیین کنید. این شــیرینی داخل ظــرف دردار و یخچال به مدت7 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.