رول کیک پنیری

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

نان تست سفید پنیر گودا )ورقهای( کره سس گوجهفرنگی ۴ تکه ۴ عدد 1 قاشق سوپخوری به میزان لازم

روش پخت

دورتا دورنانتست رابه وسیله چاقویتیزیجدا کنید. 1 وردنهای را روینانبکشیدتا فشرده و بافتآن کمی سبک شود. 2 روی هر قطعه نان مسطح شده را با یک تکه پنیر بپوشانید، سپس آن 3 را ازیک طرفرول کرده و بهآرامیفشاردهید تابه همبچسبد )میتوانید برایمحکم شدن آن ازخلالچوبیاستفاده کنید(. بااستفاده ازقلممویی رویهر رولمقداری کره بمالید. 4 تابهای را روی حرارت ملایم قرار دهید تا گرم شود. 5 رول را از سمت درز آن روی تابه قرار دهید و در حین پخت آن را زیر و 6 رو کنید تا کاملا دورتا دور آنقهوهایرنگ شود. رولپنیری را درسسگوجهفرنگی فروبرده و سرو کنید. 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.