خوراک گوشت و کدو

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

گوشت)درشتخردشده( ۴00گرم کدو)بخارپزشده( 6عدد گوجهفرنگی)خردشده( ۲عدد جعفریتازه)ساطوریشده( 50گرم سیر)خردشده( ۲عدد پیازقرمز)نگینیخردشده( 1عدد فلفلقرمز یکچهارمقاشقچایخوری

هویج)خردشده( ۲عدد ساقهکرفس)خردشده( 3ساقه پودرآویشن 1قاشقچایخوری فلفلکایین یکدومقاشقچایخوری برگبو 1عدد نمکوفلفل بهمیزانلازم روغنزیتون 3قاشقسوپخوری

روش پخت

قابلمهای را روی حرارت متوسط قرار داده و ۲ قاشق سوپخوری 1 روغن زیتون را به آن افزوده تا کمی گرم شود. بعد گوشت را به آن اضافه کرده و تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کرده و طلاییرنگ شود. بعد آن رااز قابلمه خارج کنید. سیر را به قابلمه حاوی روغن اضافه کرده و روی حرارت ملایم به 2 مدت 30 ثانیه تفت دهید. بعد پیاز قرمز و فلفل قرمز را به آن افزوده و به مدت 1 دقیقه تفت دهید. کرفس و هویج را به مواد افزوده و به مدت ۲ دقیقه دیگر سبزیجات 3 را تفت دهید و از قابلمه خارج کنید. گوشت را به سبزیجات افزوده و پودر آویشن و فلفل کاین را به آن 4 اضافه و مخلوط کنید. بعد نمک و فلفل آن را اندازه کرده و گوجهفرنگی و۴ پیمانه آب به آن اضافه کنید و برگ بو را در سطح آب قرار داده و روی حرارت قرار دهید تا به جوش آید. بعد حرارت را کم کرده و به مدت 90 دقیقه روی حرارت ملایم بگذارید تا بپزد. کدو را از قبل بخارپز کنید به مدت 10 یا 15 دقیقه )له نشود( را با 5 پوست به صورت نواری ورقه کنید. کدو را در بشقاب سرو ریخته واز مخلوط گوشت با استفادهاز قاشقی 6 در وسط آن بریزید و با مقداری جعفری )خردشده( روی آن را تزیین و سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.