سالاد مدیترانهای

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

کنسرو ماهی تن فلفل دلمهای )خلالی خردشده( پیاز )نگینی خردشده( زیتون سیاه )حلقهای خردشده( کاهوپیچ )درشت خردشده( سیبزمینی)پخته و خردشده( گوجه گیلاسی )دونیمشده( پنیر گودا )خردشده( تخممرغ )پختهشده( لوبیا سبز

جعفری )خردشده( 1 عدد 1 عدد 1 عدد 50 گرم 1 عدد ۲50 گرم 10 عدد ۷0 گرم ۴ عدد ۲50 گرم یکدوم پیمانه

مواد مورد نیاز سس

سس خردل شکر روغن زیتون سرکه سفید آبلیموترش پوست لیموترش )رندهشده( نمک و فلفل سیاه

۲ قاشق چایخوری ۲ قاشق چایخوری ۴ قاشق سوپخوری ۲ قاشق سوپخوری 5 قاشق سوپخوری 1 قاشق سوپخوری به میزان لازم

روش تهیه

ماهی تن را داخل قابلمهای حاوی مقداری آب 1 بجوشانید. سپس در آن را باز کرده و روغن اضافی آن را بگیرید و خرد کنید. فلفلدلمهای، پیاز، زیتونسیاه، کاهو، سیبزمینی، 2 لوبیاسبز، جعفری، گوجهگیلاسی و پنیر گودا را درون کاسهای ریخته و با هم مخلوط کنید. پوست تخممرغ رابگیرید وبه ۴ قسمت تقسیم کنید. 3 بعد آن را بههمراه ماهی تن )خرد شده( به مواد بیفزایید. برای تهیه سس: سس خردل، شکر، روغن زیتون، 4 سرکه سفید، آبلیموترش، پوست لیموترش، نمک و فلفل سیاه را درون کاسهای ریخته و به وسیله قاشقی با هم مخلوط کنید تا یکدست شود. سس آماده شده را روی مواد بریزید و به آرامی 5 مخلوط و سرو کنید. سرآشپز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.