ثبت 2 وقف جدید به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون ریال

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت: 2 وقف جدید به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون ریال در سبزوار به نیت توسعه حسینیه در سامانه جامع موقوفات این شهرستان ثبت شد. حجتالاسلام حسین نیساری افزود: واقفان خیراندیش 2 باب منزل مسکونی را هر یک به مساحت 115 مترمربع و ارزش 800 میلیون ریال وقف کردند. وی ادامه داد: این 2 وقف جهت توسعه حسینیه امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان 12 متری برادران شهید جراحی ثبت شد. نیساری با اشاره بهضرورت وقف در زمینههای علمی، پژوهشی، تجهیز بیمارستانها و محیطزیست گفت: ترویج سنت حسنه وقف نقش مؤثر در رفع مشکلات اقتصادی جامعه دارد. او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت وقف در مجموع به ارزش چهار میلیارد و 230 میلیون ریال به نیت ساخت زائرسرا، عزاداری اهلبیت )ع(، بازسازی عتبات عالیات و توسعه حسینیه در سامانه جامع موقوفات شهرستانهای سبزوار و خوشاب ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.