پرداخت سه میلیارد تسهیلات اشتغال به مددجویان بهزیستی خوشاب

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره بهزیستی خوشاب گفت: طی یک سال گذشته با پرداخت سه میلیارد تسهیلات اشتغال به مددجویان بهزیستی این شهرستان 40 معلول و مددجو از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شدند. رضا یوسفی افزود: نیکوکاران این شهرستان 250 میلیون ریال وجه نقد و 550 میلیون ریال بهصورت غیر نقدی به مددجویان این اداره در بخشهای تهیه دارو، هزینههای درمانی و معیشت مددجویان بهزیستی کمک کردند. وی گفت: همچنین برای تأمین مسکن 10 معلول و مددجوی این شهرستان یک میلیارد و 150 میلیون ریال کمکهزینه بلاعوض مسکن پرداخت شد و از محل اعتبارات بهزیستی بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال یارانه برای غذای گرم، کمک به اقشار ضعیف و پرداخت شهریه 500 کودک پرداخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.