اعزام هشت گروه جهادی به مناطق محروم سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه سبزوار گفت: در چهار ماه گذشته هشت گروه در قالب هزار و 100 نفرروز اردوی جهادی بسیج به مناطق محروم اعزام شدند. ابراهیم برزویی اظهار کرد: اجرای 6 طرح عمرانی شامل ساخت و بازسازی خانه نیازمندان، احیا و مرمت قناتها، ارائه خدمات پزشکی و ویزیت رایگان 704 بیمار برخی از فعالیتهای گروههای جهادی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.