کاغذ و قیچی

Setare Shargh - - شهروند - علیرضا سپهرآرا روانشناس بالینی

چند روز پیش یه کتاب کاردستی گرفتم. عکسهای مختلفی که شمارهبندی شده بود و باید با قیچی تیکههای عکس رو میبریدی و با چسب میچسبوندی. قیچی معمولاً یکی از وسایل ممنوعه برای بچههاست. اکثر پدر و مادرها نمیذارن بچه به چاقو و قیچی و... دست بزنن. اما یادگیری کار با قیچی تأثیر زیادی در رشد شناختی و افزایش هماهنگی چشم و دست داره. تصور کنید بچه تقریباً سهساله، باید انگشتهای ظریف و ناهماهنگش رو داخل سوراخهای قیچی ببره و با دست دیگرش کاغذ رو نگه داره و بعد شروع کنه به حرکت دادن انگشتای دستش بهنحویکه موفق بشه کاغذ رو در یک خط راست برش بزنه. در تمام مدت باید چشمش به کاغذ و قیچی باشه و تمام حواسش رو جمع کارش کنه. با چه کاری میشه بهتر از این روی تمرکز و دقت بچه کار کرد؟ کاری که دوست داره و از روی اختیار انجام میده. به این میگن بازی درمانی. با توجه به اهمیت رشد قدرت ماهیچههای ظریف دست و انگشت و افزایش دقت و تمرکز کودک، تصمیم گرفتم که یه قیچی کوچیک برای سحر خانم بخرم و اجازه بدم کاغذهای باطله رو برش بزنه. روزهای اول بهسختی قادر بود از قیچی استفاده کنه. معمولاً یه برگ A4 چهار رو مثل ریشههای فرش ریشریش میکرد و قادر نبود قیچی رو به سمت جلو حرکت بده. خودم فکر میکردم که فعلاً نتونه یه برگه رو به طور کامل با قیچی نصف کنه. بعد از اجازه دادن استفاده از قیچی، به طرز عجیبی یکی از بازیهای این چند روز سحر خانم، قیچی کردن کاغذ بود. تقریباً تمام خونه رو پر از تیکههای کاغذ کرده بود. دوست نداشتم جلوش رو بگیرم چون هر چی بیشتر قیچی میکرد مهارتش در این کار بیشتر میشد. الآن اینقدر پیشرفت کرده که میتونه با قیچی به سمت جلو حرکت کنه. اگر به طور اتفاقی از قیچی استفاده نمیکردم و اون رو در اختیار سحر خانم نمیداشتم، سحر خانم یه تمرین و مهارت قشنگ رو از دست میداد. این تمرین باعث میشه بچه بعداً راحتتر قلم در دست بگیره، دکمههاش و بند کفش رو ببنده. از قاشق بهتر استفاده کنه و... کاغذ رو راحت، با همکاری خود بچه میشه از خونه جمع کرد اما لحظات زیبای کودکی به عقب برنمیگردن. به خاطر تمیزی خونه روح بچهها رو نباید کثیف کرد. خود دانید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.