افزایش 2 برابری تسهیلات مسکن برای مددجویان کمیته امداد

Setare Shargh - - صفحه اول - حمید دلاوری هروی

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: امسال 900 میلیارد تومان اعتبار برای بخش مسکن مددجویان تخصیص یافت که نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش دارد. پرویز فتاح در سبزوار با بیان اینکه جدی ترترین دغدغه کمیته امداد مسکن مددجویان است، اظهار کرد: اعتبارات مسکن از 65 میلیارد تومان در سال 93 به 200 میلیارد در سال 94 و 450 میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافت. وی افزود: همچنین با همکاری آستان قدس رضوی احداث 8 هزار واحد مسکن در مشهد مقدس در دستور کار قرار دارد که در فاز نخست این تفاهمنامه ساخت دو هزار واحد شروعشده است. فتاح با بیان اینکه رویکرد دیگر کمیته امداد توانمندسازی و اشتغالزایی مددجویان و خارج شدن آنها از چرخه حمایتی این نهاد است، گفت: در این راستا امسال 2 هزار و 100 میلیارد تومان اعتبارات تسهیلات بانکی به کمیته امداد تخصیص یافت که نسبت به پارسال 2 برابر رشد دارد. وی اظهار کرد: صندوق قرضالحسنه امداد ولایت نیز پارسال با اخذ مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت وامهای قرضالحسنه کارگشایی و ضروری با کارمزد سه درصد به مددجویان امداد و نیازمندان راهاندازی شد. وی گفت: شعبات صندوق قرضالحسنه امداد تنها در مراکز استانها دایر است و جهت کاهش هزینهها و نیروی انسانی بهصورت الکترونیکی اداره میشود. فتاح ادامه داد: در راستای توانمندسازی مددجویان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ره( و وزارت نیرو نیروگاه خورشیدی خانگی ایجاد میشود تا علاوه بر تأمین برق منجر به خودکفایی مددجویان شود. وی با اشاره به اینکه بهطور متوسط برای هر 400 مددجو یک نیروی مددکار است گفت: در سبزوار به تعداد 850 مددجو یک نیروی مددکار وجود دارد است که این معضل باید حل شود. رئیس کمیته امداد گفت: امروز باید از فرصت بهدستآمده در راستای وفاق و همدلی برای رفع مشکلات و محرومیت خانوادههای مددجوی کمیته امداد بهره گرفت. احداث کانون فرهنگی کمیته امداد در شرق سبزوار ضرورت دارد

فرماندار ویژه سبزوار گفت: با وجود حدود 50 هزار جمعیت حاشیهنشین در شهر سبزوار علاوه بر یک کانون فرهنگی هنری در غرب این شهرستان احداث یک کانون فرهنگی کمیته امداد در شرق سبزوار جهت مسائل آموزشی و تربیتی در این منطقه ضروری است. احمد برادران افزود: در صورت تأمین اعتبار کانون فرهنگی هنری از سوی کمیته امداد، زمین بهصورت رایگان واگذار میشود. وی با اشاره به اینکه 540 خانواده کمیته امداد در سبزوار مسکن ندارند، ادامه داد: شرایط برای واگذاری زمین در فازهای 2 و سه توحید شهر برای این مددجویان فراهم است. فرماندار سبزوار بابیان اینکه در حال حاضر کمیته امداد علاوه بر خانوارهای زیرپوشش دیگر اقشار جامعه را موردحمایت قرار میدهد، گفت: یکی از مهمترین مشکلات کنونی در شهرستان کمبود تسهیلات اشتغال است. 35 میلیارد ریال اعتبارات امدادی و 80 میلیارد ریال اعتبارات تسهیلات بانکی مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سبزوار گفت: امسال 35 میلیارد ریال اعتبارات امدادی و 80 میلیارد ریال اعتبارات تسهیلات بانکی به این شهرستان تخصیص یافت. محمد داورزنی افزود: با توجه به اعتبارات امدادی و بانکی، ایجاد 700 شغل در کمیته امداد سبزوار در دستور کار قرار دارد. وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود 13 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به 91 خانوار پرداختشده است. مدیر کمیته امداد سبزوار بابیان اینکه برای 30 درصد مددجویان زیرپوشش، اشتغالزایی ایجادشده است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود 13 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به 91 خانوار پرداختشده است. داورزنی ادامه داد: همچنین امسال حدود 440 نفر از مددجویان زیرپوشش برای اشتغالزایی آموزشهای فنی و حرفهای کسب کردهاند. وی افزود: 540 خانوار در شهرستان سبزوار متقاضی دریافت مسکن هستند و بر اساس انعقاد تفاهمنامه با ادارات شهرستان سبزوار خانوادههای مددجویان از پروانههای احداث منزل رایگان بهرهمند شدهاند. بیش از 12 هزار خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.