فصل سوم پژوهشها در تپه دامغانی سبزوار آغاز میشود

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سبزوار گفت: با تخصیص6 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و مبلغ سالیانه پنج میلیارد ریال از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور فصل سوم پژوهش و کاوشها در تپه دامغانی سبزوار آغاز میشود. محمود رضا سلیمانی اظهار کرد: محوطه باستانی تپه دامغانی مساحتی بیش از 100 هکتار از اراضی جنوب شرقی شهر سبزوار را در بر میگیرد که در سال 1380 به شماره 3749 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. وی افزود: بر اساس پژوهشهای انجامشده و شناسایی آثار معماری و فرهنگی از دوره مس، سنگی، مفرغ و اوایل عصر آهن قدمت تپه دامغانی مربوط به حدود شش هزار سال پیش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.