شهردار سبزوار در سمت خود ابقا شد.

Setare Shargh - - احوالشهر -

سخنگوی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: «سید علی کوشکی» با هشت رأی اعضای شورا بهعنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. زهرا بخشی افزود: جواد برادران بنا، محمود پسندیده، بهرام سیاوش پور، سید علی کوشکی و مسیح الله معصومی پنج نامزد نهایی شهرداری سبزوار بودند. سخنگوی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: سید علی کوشکی شهردار قبلی شهر سبزوار بود که از تابستان 9۵ به سمت شهرداری سبزوار تعیین شده بود. شورای پنجم شهر سبزوار 9 عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.