دستگیری شکارچی متخلف در جغتای

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست جغتای گفت: یک شکارچی متخلف در این شهرستان به اتهام فروش سلاح غیرمجاز و شکار دستگیر شد. مصطفی کلاته اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست با هماهنگی دادستانی در بازرسی از منزل این متخلف یک قبضه سلاح شکاری تک لول، 6 فشنگ غیرمجاز و ادوات شکار کشف کردند. وی گفت: بر اساس قوانین حفاظت محیطزیست، شکار، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا تلف شده و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست، جرم محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.