کشف 2 کیلوگرم شیشه و هروئین در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

فرمانده انتظامی سبزوار گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه یک قاچاقچی مواد افیونی، موفق به کشف 2 کیلوگرم شیشه و هروئین شدند. سرهنگ سیدمحمد هاشم زاده هاشمی اظهار کرد: با کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع گسترده مواد افیونی توسط مردی جوان مأموران ابتدا مخفیگاه فرد موردنظر را در یکی از محلههای حاشیه شهر سبزوار شناسایی و بهصورت نامحسوس تحت نظر گرفتند و در اقدامی غافلگیرانه وارد عمل شدند. وی افزود: پس از بازرسی منزل یک کیلوگرم شیشه و یک کیلوگرم هروئین کشف و همسر متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.