واقعیت تلخِ این ژن!

Setare Shargh - - صفحه اول -

یه گروه مهم که تو زندگی آدما خیلی نقش پر رنگی دارن، خانوادهها و حمایت اجتماعی اوناس. یه آقازادهای میگفت ژن ما خوبه. کلی بهش ایراد گرفتن که چرا این حرفا رو زده. بعد از کلی فکر، به این نتیجه رسیدم دروغ نگفته؛ ژنش خوبه؛ خیلیم خوبه، خوب نه عالیه. حقیقت تلخه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.