برداشت هشت هزار تن انگور از تاکستانهای خوشاب

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: امسال 8 هزار تن انگور از سطح سه هزار و 500 هکتار از تاکستانهای این شهرستان برداشتمیشود. ابراهیم رودسرابی اظهار کرد: در سال زراعی جاری سرمازدگی به 10 درصد از تاکستانهای این شهرستان خسارت وارد کرد که موجب کاهش حدود هزار تن تولید انگور این شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته است. وی ادامه داد: در شرایط عادی جوّی هر هکتار تاکستانهای آبی این شهرستان توان تولید 15 تن انگور را دارد که با توجه به خسارتهای متحمل شده شامل سرمازدگی و خشکسالی، میانگین تولید به از 12 تن در هر هکتار رسیده است. رودسرابی با بیان اینکه 3 هزار هکتار بهصورت دیم و 500 هکتار آن آبی است گفت: عملکرد انگور دیم در هر هکتار بهصورت میانگین 1 تن و آبی 15 تن است. وی اظهار کرد: 40 درصد از محصول تولیدی این شهرستان برای کشمش، سبزه، آبمیوه و شیره انگور فرآوری و بقیه نیز بهصورت تازه خوری مصرف میشود. مدیر جهاد کشاورزی خوشاب با اشاره به اینکه بیش از 10 رقم انگور در این شهرستان تولید میشود، گفت: عمده محصول تولیدی این منطقه، کشمش بیدانه و دانهدار بوده که نیمه دوم شهریور برداشت آن آغاز میشود. رودسرابی، ادامه داد: سبزه عین، کشمشی، بشاور، یاقوتی، نیشابوری، دیوانه، عسگری، لعل و رسمی از جمله ارقام تولیدی در باغات انگور خوشاب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.