اختصاص 10 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان بهزیستی جوین

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره بهزیستی جوین گفت: از ابتدای امسال تاکنون 10 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی این شهرستان اختصاص یافت که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2 برابر افزایش دارد. کاظم شبانی افزود: از محل این اعتبارات تاکنون 70 مددجو در بخشهای دامپروری، کشاورزی، خدمات و مشاغل خانگی تسهیلات دریافت کردند که از این تعداد 17 نفر زن سرپرست خانواربودند. وی ادامه داد: امسال از محل مشارکتهای مردمی 600 میلیارد ریال به بهزیستی شهرستان جوین کمک شد که از این میزان 420 میلیون ریال نقدی و مابقی غیر نقدی بود. شبانی افزود: با افتتاح مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان جوین در هفته دولت و ارائه خدمات شامل غربالگری، شناسایی معلولیتها و آموزش مهارتهای زندگی بهمنظور تحکیم خانوادهها، آسیبهای اجتماعی بهطور چشمگیر در این شهرستانکاهشمییابد. رئیس اداره بهزیستی جوین افزود: یک مرکز اقامتی میانمدت ترک اعتیاد و سه کلینیک سرپایی ترک اعتیاد با ظرفیت 250 نفر در این شهرستان فعال است که در پنجماهه نخست امسال 390 معتاد در آن بهبود یافتند. وی ادامه داد: در سه مرکز نگهداری از فرزندان بیسرپرست و بد سرپرست جوین 50 دختر و پسر زیر 14 سال نگهداری میشوند و یک مرکز توانبخشی و آموزشی روزانه به بیش از 50 نفر خدمات توانبخشی، درمانی و آموزشی ارائه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.