نیمی از مدارس خوشاب فرسوده است

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس آموزشوپرورش خوشاب گفت: 50 درصد از فضاهای آموزشی این شهرستان فرسوده و تخریبی هستند که بازسازی آن نیاز به کمک خیرین دارد. براتعلی معصومی اظهار کرد: 113 مدرسه در شهرستان خوشاب وجود دارد که نیمی از این مدارس با قدمت بالا و فرسوده هستند. وی ادامه داد: در یک سال گذشته سه طرح آموزشی و ورزشی با اعتبار 21 میلیارد ریال با مشارکت خیرین و اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز در این شهرستان به بهرهبرداری رسید. رئیس آموزشوپرورش خوشاب افزود: هماکنون 85 درصد مدارس روستایی خوشاب به سامانه گرمایشی شوفاژ و وسایل استاندارد مجهزاست و تنها 10 مدرسه در مناطق روستایی باقی مانده که تا پایان امسال مجهز به سیستم گرمایشی استاندار میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.