واقعیت تلخِ این ژن!

Setare Shargh - - شهروند - حمیده رحیم پور

یه گروه مهم که تو زندگی آدما خیلی نقش پر رنگی دارن، خانوادهها و حمایت اجتماعی اوناس. یه آقازادهای میگفت ژن ما خوبه. کلی بهش ایراد گرفتن که چرا این حرفا رو زده. بعد از کلی فکر، به این نتیجه رسیدم دروغ نگفته؛ ژنش خوبه؛ خیلیم خوبه، خوب نه عالیه. حقیقت تلخه. چون چیزی داره که امثال من که شاگرد اول دانشگاه بودن، نداشتن. حمایت خانوادگی اجتماعی قوی! زندگی سخت شده. این جملهای که بارها شنیدم. زنهای الآن پرتوقعاند. مردای الآن تنبلاند. مردا زن کارمند میخوان و زنها مردای پولدار. اما وقتی تو زندگی خانوادههای پولدارم میری؛ زندگی آرومی ندارن! وقتی به آدمای دور اطرافم نگاه میکنم؛ میبینم یکیشون زندگی درست حسابی نداره؛ چه پولدارشون و چه فقیر. تو هر خونهای میشینی صحبت از زندگی سخت میشه و وضع بد معیشت تا جایی که جوونا به خصوص پسرا رو از ازدواج زده کرده. چی کمه؟ شاید روراستی خانوادهها با هم! وقتی پای حرف زدن میرسه همه روشنفکر و بافرهنگ میشن اما وقتی پای عمل میرسه جهان سوم! بازم این سؤال مطرح میشه چرا یه رابطه زیر فشار این جنجالهای خانوادهها له بشه؟ شاید به خاطر اینکه حرف زدن راحتتر از عمله! چه دعواها که به خاطر صحبتهای ناشایست خانوادهها به وجود اومده و میاد. حالا به این خانوادهها میگم؛ درسته شما ژن خوب نداشتید که به فرزندانتون بدید. درست نیست واسه چیزایی که نداشتید و به دست آوردنشم تو این جامعه الآن، بسیار سخت شده؛ زوجها رو تو فشار روانی قرار بدید. چه بسیار نخبگانی که الآن تو خونههاشون به نون بخورونمیر زندگی میکنن و زجر میکشن و چون ژن خوب ندارن با همه نخبگیشون، زیر بار فشارها و سرکوفت های خانوادگی و در نهایت فقر میمیرن. پس لطفاً کمی مهربونتر باشیم و به جای یادآوری نداشتههاشون؛ خونمونو جای آرامششون کنیم. شاید اینجوری اونام یاد بگیرن میشه مهربونتر بود و زیبا زندگی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.