مبلّغ حوزه علمیه قم: بزرگ شمردن غدیر دفاع از ولایت است

Setare Shargh - - شهروند -

مبلغ حوزه علمیه قم گفت: بزرگ شمردن غدیر دفاع از ولایت و عامل پیوند و اتحاد میان مسلمانان جهان است. حجتالاسلام حمید اسماعیلپور در حسینیه عطارهای سبزوار با تبریک عید غدیر افزود: دشمنان نظام اسلامی جایگاه ولایتفقیه را هدف گرفتهاند و غدیر بهترین دفاع از جایگاه ولایتفقیه در جامعه اسلامی است. وی ادامه داد: عید قربان و غدیر از اعیاد بزرگ مسلمین است و مسلمانان باید این اعیاد بهویژه مراسم عید غدیر را هرچه باشکوهتربرگزارکنند. حجتالاسلام اسماعیلپور با اشاره به اینکه غدیر شناخته نشده است و تاکنون در عظمت این روز بزرگ غفلت صورت گرفته گفت: در سالهای اخیر مقداری به مفهوم غدیر توجه شده و مجالس با عظمت گرفته میشود. وی افزود: غدیر برائت از دشمنان علی )ع( است و آئین این روز باید همچون محرم محکم و با عظمت برگزار شود تا دشمن به عظمت و بقای اسلام پی ببرد. مبلغ حوزه علمیه قم ادامه داد: امروز اختلاف مسلمانان به سبب نادیده گرفتن معارف غدیر است که باعث شده دشمنان به کشورهای اسلامی چشم طمع و تجاوز داشته باشند. وی با اشاره به سنت اطعام در عید غدیر و مراسم ولادت و شهادت اهلبیت )ع( در پاسخ به شبهات مطرحشده در فضای مجازی که با وجود این همه فقرا و مساکین خرج و اطعام برای اهلبیت )ع( و غدیر اسراف است، افزود: در دستگاه اهلبیت )ع( اسراف وجود ندارد و مسلمانان باید باجان، مال علم و قلم خود در راه ترویج فرهنگ و مکتب اهلبیت )ع( تلاش کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.