تصادف جادهای منجر به مرگ کودک پنجساله شد

Setare Shargh - - شهروند -

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با پسر پنجساله در 83 کیلومتری جاده سبزوار - شاهرود منجر به مرگ این کودک شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.