نم این عشق پر بهاست؛ به عالم یدهم نم من طعم چای روضه، به زمزم یدهم

تخفیف ویژه مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی

Setare Shargh - - صفحه اول -

شمارهتماس چای سلیم :

‪051- 44459661‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.