حرفهایمان با دنیا! حرفهایمان با خودمان!

جشنواره بیهق - 19 مرداد 1360

Setare Shargh - - صفحه اول - علی ششتمدی

این هفته رئیسجمهوری که انتخاب کرده بودیم، در یکی از مهمترین تریبونهای بینالمللی، خواستههای مردم ملتش را در یک سخنرانی منسجم و دقیق، بیان کرد. حسن روحانی قبل از هر چیزی از این گفت که خودش، قبل از دیگران، پیام انتخابات 29 اردیبهشت را به خوبی دریافت کرده: «این رأی حاصل بلوغ سیاسی اجتماعی در جامعهای بود که تنها چهار دهه است حکومتی مردمسالار و آزاد را تجربه میکند. این رأی صرفاً انتخاب یک رئیسجمهور نبود، بلکه یک سرمایهگذاری بزرگ سیاسی، از سوی مردمی بود که بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی به شمار میروند.» روحانی که در مدت ریاستجمهوری خود، به شکل ملموسی سعی کرد گفتمان رئیسجمهوری قبلی را تغییر دهد و به گفتمان رئیس دولت اصلاحات نزدیک شود، در ادامه سخنان خود، اعتدال را معنا کرد: «اعتدال نه انزواطلبی است و نه استیلاجویی؛ اعتدال نه بیتفاوتی است و نه پرخاشگری.» رئیسجمهوری که انتخاب کردیم، دنبال این بود که هم سخن از این بگوید که ما با چهره خشنی که از ما معرفی شده تفاوت داریم: «ما به استواری فرهنگمان، حقیقت مذهبمان و اصالت انقلابمان آنقدر باور داریم که، هرگز نمیخواهیم آنها را چنان اهداف استعماری جدید بر کولۀ سربازان صادر کنیم»

شاید خیلی از مخاطبان نشریه، تیتراژ زیبا و دلنشین سریال «عکاسخانه» را به یاد داشته باشند. یک شعر زیبا که با صدای «جمالالدین منبری» یادآور خیلی از خاطرات ما بود. یه عمره که تو این گذر چلهنشینیم/ برای هر گمشدهای آینه میبینیم هر چیزی پیدا میشه جز بچگیهامون/ فقط تو عکاسخونه مونده رد پامون جونیمون تو چنگ باد رقصید و گم شد/ اسب سپید آرزو رمید و گم شد پنجدری قنوتمون باز همیشه/ حکایت عاشقی سنگ و شیشه تصویر لاله عباسی مونده رو قالی/ نقش پرنده جلد کاسه سفالی دود شده و رفته هوا خاطره هامون/ فقط تو عکاسخونه مونده رد پامون ره گذرا یکییکی تو مه شدن گم/ خاطرشون سیاهوسفید مونده تو آلبوم سعی داریم در ستون «عکاسخانه»، عکسهای قدیمی و البته جذابی را منتشر کنیم که شاید کمتر کسی آنها را دیده باشد. دومین عکس این ستون مربوط میشود بهعکس آقای دکتر طالبی، شهردار سابق سبزوار که در حال اهدای جوایز جشنواره بیهق در تاریخ 19 مرداد 1360 بوده است. آقایان ضیادوست و طیب هم در این تصویر حضور دارند. این عکس در شماره 117 مجله سروش به تاریخ 25 مهر 1360 منتشر شده بود. در این ستون پذیرای عکسهای جذاب و خاطرهانگیز شما هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.