هیچوقت سکونت در مشهد و هماکنون در تهران من را نسبت به شهرم بیتفاوت نکرده

Setare Shargh - - صفحه اول -

فرشته رامشینی، شاعر، نویسنده، نقاش و کاریکاتوریست، مخاطب گفتوشنود این هفته ما بود. تحصیلکرده رشته نقاشی، سابقه ده سال تدریس در زمینه هنر نقاشی، تألیف بیش از 100 عنوان کتاب و همکاری با ناشران معتبر کشوری، تدریس در آتلیه خصوصی نقاشی آرای در تهران، برگزارکننده نمایشگاههای گروهی و انفرادی نقاشی و کاریکاتور در تهران و مشهد، نخستین بانوی برگزارکننده نمایشگاه کاریکاتور در مشهد و شرکت در نمایشگاه گروهی کاریکاتور در مشهد، بخشی از کارنامه این هنرمند سبزواری است. از این به بعد بیشتر سراغ سبزواریهایی که در سطح ملی خود را مطرح کردهاند، خواهیم رفت تا آنها را به همشهریها بشناسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.