پلمپ 13 واحد صنفی متخلف در جوین

Setare Shargh - - صفحه اول -

فرمانده انتظامی جوین گفت: در اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان جوین 13 واحد صنفی متخلف در مدت 2 روز پلمپ شد. سرهنگ مهدی غلامزاده اظهار کرد: طرح نظارت بر اصناف بهمنظور پاکسازی بازار و با هدف ساماندهی صنفهای بدون پروانه کسب و دارای تخلفات در سطح شهرستان جوین اجرا شد. وی افزود: مأموران در اجرای این طرح 2 روزه تعداد 13 واحد صنفی متخلف را به علت نداشتن مجوز، پروانه کسب و رعایت نکردن قوانین مقررات صنفی در پی ابلاغ چند فقره اخطاریه پلمپ کردند. سرهنگ غلامزاده گفت: مأموران دایره نظارت بر اماکن عمومی با همراهی نماینده اتاق اصناف از واحدهای صنفی سطح شهرستان بهصورت محسوس و نامحسوس بازدید میکنند. لازم به ذکر است که بیش از یک هزار و 500 واحد صنفی و هشت اتحادیه در شهرستان جوین وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.