آموزش

Setare Shargh - - صفحه اول - علیرضا سپهرآرا روانشناس بالینی

غزل خانم تو ماه اول زندگیه و بیشتر وقتش رو خوابه؛ اما یه کار خیلی مهم داره که باید انجام بده: تمرین برای نگهداشتن سر. گامهای اولیه نگهداشتن سر، از همین هفتههای اول شروع میشه. باید آخر این ماه بتونه چونهاش رو بالا نگه داره. به خاطر ضعیف بودن عضلههای گردن نوزاد، تکون خوردن سرش به نظر خطرناک میاد. ولی ما باید حواسمون باشه که وقتی بچه از خواب بیدار میشه، فرصت حرکت دادن سر و گردن رو به نوزاد بدیم. نباید وسواس بیشازحد، جلو این تمرینات ساده رو بگیره. وقتی غزل خانم رو بغل میکنم و بیداره، گاهی سرش رو بلند میکنه. خیلی باید حواسم باشه که به خاطر ترس از اتفاق ناگوار، جلوی حرکت سرش رو نگیرم. این حرکتهای کوچیک و ظریف و ضعیف، مقدمه ایست برای رشد بیشتر عضلات و انشاا... نگهداشتن کامل سر.

اگه با رفتار اشتباه خودمون، مثلاً بیتحرک نگهداشتن کودک، باعث بشیم همین حرکات ساده با یه هفته تأخیر رخ بده، درنهایت راه رفتن دچار تأخیر خواهد شد. درحالیکه غزل خانوم تلاشهای بسیار ابتدائی رو انجام میده، سحر خانم در حال آموزش مسواک زدنه. الآن دو سال و ده ماهشه، با استفاده از تکنیکهای رفتار درمانی، علاقهمند به مسواک زدن شده. هر موقع میخوایم بریم بیرون یا معمولاً صبحها به قصد سفید شدن دندوناش و خوشبو شدن دهنش مسواک میزنه. بعد از مسواک کلی از بوی خوش دهنش تعریف میکنیم و از دندونهای سفیدش حکایتها میگیم. در ضمن از وقتی رو پاهاش راه میرفت، همیشه جلوی چشماش مسواک میزدم و بهش آموزش میدادم و نشون میدادم که یه کار خیلی و خوب و مهمه و از نشونههای بزرگ شدنه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.