آیین رونمایی کتاب «باغ باقی» برگزار میشود

Setare Shargh - - احوالشهر -

جواد حدادنیا، ضمن اعلام این خبر گفت: کتاب باغ باقی، مجموعهای از داستانخاطرههای ایثارگران دانشگاه حکیم سبزواری است که در 1000 نسخه چاپ و منتشر شده است. وی افزود: این کتاب در مدت یک سال، تدوین و تألیف به مدت شش ماه ویراستاری و چاپ شد. تهیه و تألیف این کتاب، محصول فعالیتهای مرکز آفرینشهای هنری دانشگاه حکیم سبزواری بود و رونمایی کتاب هم در همین مکان انجام خواهد شد. ریاست دانشگاه حکیم سبزواری همچنین گفت: این کتاب مقدمه روندی خواهد بود که دانشگاه در این زمینه پیش میگیرد و در آینده شاهد چاپ جلدهای بعدی کتاب و همچنین تألیف و انتشار کتابهای دیگر در حوزههای مشابه خواهیم بود. حدادنیا در پایان گفت: پژوهش و تهیه این کتاب توسط مجموعه دانشجویان و پرسنل خود دانشگاه انجام شد و به نتیجه رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.