اعزام 203 روحانی طی ایام محرم به روستاهای غرب خراسان رضوی

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سبزوار گفت: در دهه اول محرم 203 روحانی به مناطق روستایی شهرستانهای سبزوار، داورزن و خوشاب اعزام شدند. حجتالاسلام محمدجواد سجادینژاد اظهار کرد: روحانیون در این ایام باید برای جذب مخاطبین مطالعات گستردهای در حوزههای مختلف دینی و اعتقادی داشته باشند تا ارتباط مؤثری میان سخنران و عزاداران برقرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.