آئین دسته بنی اسد در شهرستان خوشاب برگزار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

همزمان با سومین روز شهادت امام حسین )ع( و یارانش آئین سنتی دسته بنیاسد نوده انقلاب شهرستان خوشاب سوگواری کردند. یک کارشناس و پژوهشگر تاریخ گفت: قدمت آیین عزاداری دسته بنی اسد و نمایش مذهبی نمادین دفن بدنهای مطهر شهدای کربلا در این منطقه به بیش از 80 سال برمیگردد. محمد عبدا... زاده ثانی افزود: در این آیین یک دسته 100 نفری از زنان با پوشیدن لباس قبیله بنی اسد و به دست گرفتن علم، بیل، کلنگ، دستمال و با برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین )ع( نمایش مذهبی نمادین دفن بدنهای مطهر شهدای کربلا را اجرا کردند. وی اظهار کرد: در این آئین سنتی، عزاداران مسیر حسینیه روستای نوده انقلاب تا امامزاده ابراهیم نوده انقلاب )ع( به طول 2 کیلومتر را با نوای «لبیک یا حسین و لبیک یا زینب» عزاداری کردند عبدا... زاده ثانی گفت: نزدیک امامزاده ابراهیم )ع(، دیگر دستهجات عزاداری به این گروه پیوستند و با اجرای نمایش مذهبی حادثه عاشورا مصائب دوران اسارت اهلبیت امام حسین )ع( و به خاک سپردن بدنهای مطهر شهدای کربلا توسط قبیله بنی اسد را به تصویر کشیدند. این کارشناس و پژوهشگر تاریخ نمایش پرچمهایی به رنگ سبز را نماد سپاه صلحا، رنگ قرمز سپاه اشقیا و رنگ زرد را نماد افراد مردد در آئین عزاداری دسته بنی اسد دانست. رمضان کریمیان مسئول میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوشاب نیز گفت: مراسم عزاداری بنی اسد این شهرستان برای ثبت ملی به اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی ارسال شده است که در صورت ثبت ملی در حمایت قانونی میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد. بنی اسد نام تیرهای از قبایل عرب از فرزندان اسد بن خزیمه بن مدرکه است که بر اساس اسناد تاریخی اعضای این قبیله سه روز بعد از واقعه روز عاشورا پیکر شهدای واقعه عاشورا را به خاک سپردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.