مجوز احداث کتابخانه مرکزی سبزوار تأیید شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت: مجوز احداث کتابخانه مرکزی سبزوار اخذ و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید شده است. محمد علیآبادی در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی سبزوار افزود: برای تأمین اعتبار طرح احداث کتابخانه مرکزی سبزوار، درخواستی از سوی واحد عمرانی وزارت ارشاد به سازمان برنامه بودجه ارسال شد. وی با اشاره به اینکه ضرورت احداث کتابخانه مرکزی در سبزوار از سالها قبل یکی از مطالبات جدی مسئولان و اهالی فرهنگ در این شهرستان است، اظهار کرد: زمینی به مساحت 2 هزار متر برای احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان واگذار شد که از سوی دفتر فنی اداره کل کتابخانههای عمومی استان مورد تأیید است. شهردار سبزوار نیز گفت: حق بهرهبرداری و انتفاع کتابخانه ناوی پس از طی مراحل قانونی و تنظیم تفاهمنامه به مدت 30 سال به انجمن کتابخانههای عمومی واگذار میشود. سید علی کوشکی افزود: کتابخانه ناوی در سال 1377 به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع با زیربنای 1400 متر شروع به فعالت نمود که تاکنون بهصورت مشارکتی با شهرداری سبزوار اداره میشد. وی با اشاره به کمبود کتابخانه در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهر سبزوار گفت: بر اساس مصوبه فرهنگی شورای اسلامی، در پارکهای حاشیه شهر زمین رایگان به خیرین واگذار میشود تا نسبت به احداث کتابخانه با نامگذاری کتابخانه به نام خود اقدام کنند. کوشکی گفت: هماکنون چهار قطعه زمین به مساحت هر یک 120 مترمربع در پارکهای محله صالحآباد، الغدیر، باغ ایرانی و مرکزی توحید شهر آماده واگذاری به خیرین جهت احداث کتابخانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.