از آمریکا، چیزی جز بدعهدی نخواهیم دید

Setare Shargh - - احوالشهر -

امام جمعه ششتمد، در خطبههای نماز جمعه این هفته ششتمد گفت: همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری شنیدیم، دولتمردان و مردم به خوبی میدانند که از آمریکا چیزی جز بدعهدی نخواهند دید. حجتالاسلام والمسلمین محسن تسلیخ با اشاره به دیدار رؤسای جمهور ترکیه و ایران گفت: این دیدار در راستای همکاری منطقهای و با محوریت موضوع همهپرسی استقلال کردستان عراق بود. وی افزود: با توجه به اهمیت مسئله لازم است توجه شود به این نکته که همکاری منطقهای بین کشورها، با همکاری دولت مرکزی کشور عراق صورت گیرد. این همکاریها همچنین باید در چهارچوب قانون اساسی خود این کشور انجام شود. امام جمعه ششتمد همچنین اظهار داشت: همکاری منطقهای لازم است با اجماع کل کشورهای منطقه صورت گیرد. نکته مهم آن است که اگر اتحاد میان جامعه اسلامی و دولتهای اسلامی برقرار شود، آثار جهانی بسیار مثبتی خواهد داشت. وی در پایان گفت: نه تنها کشورهای اسلامی، که در ادامه این حرکت، تمام ملتهای جهان میتوانند از نعمت اتحاد بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.