هر 30 دقیقه یک نفر بر اثر حوادث جادهای معلول میشود

Setare Shargh - - احوالشهر -

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هماکنون در کشور ما بر اثر حوادث جادهای هر 30 دقیقه یک نفر به معلولیت مبتلا میشود. علی ربیعی در آیین رونمایی از پوستر جشنواره ملی شعر به توان آسمان در مرکز نگهداری سالمندان مادر سبزوار افزود: بر اثر افزایش حوادث جادهای، تعداد معلولان کشور به تعداد جانبازان و شهدای دفاع مقدس است. وی افزود: در حال حاضر مهمترین وظیفه ما در جامعه توجه به صداهای خاموش جامعه سالمندان و مددجویان است و کسی که در دوران زندگی خود از افراد نیازمند و ناتوان نگهداری کند وظیفهای خدایی انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.