فعالیت 42 پلیس افتخاری در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

فرمانده انتظامی سبزوار گفت: 42 پلیس افتخاری شامل 20 آقا و 22 خانم در بخشهای مختلف پلیس آگاهی، اطلاعات، مواد مخدر و مشاوره کلانتری این شهرستان فعالیت دارند. سیدمحمد هاشم زاده هاشمی افزود: علاقهمندان به پلیس افتخاری پس از تحویل مدارک و تأیید حفاظتی و مکتبی، برحسب نیاز در بخشهای مختلف بهکارگیری و در بخشهای مختلف نیروی انتظامی بر اساس رسته و رشته تحصیلی استفاده میشود. فرمانده انتظامی سبزوار با بیان اینکه اعتماد مردم سرمایه نیروی انتظامی است، گفت: کاهش چشمگیر میزان جرائم خشن در سطح سبزوار در یک سال گذشته مرهون تلاش، همدلی و همراهی مردم با پلیس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.