برخورد موتورسیکلت با تراکتور در جوین یک کشته بر جای گذاشت

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه تراکتور در شهرستان جوین منجر به مرگ راکب 35 ساله موتورسیکلت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.