165 باشگاه کتابخوانی در سبزوار راهاندازی شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی بین نوجوانان، 165 باشگاه کتابخوانی در سبزوار راهاندازی شد. محمد علیآبادی اظهار کرد: از این تعداد، 110 باشگاه کتابخوانی با همکاری آموزش پرورش در 90 مدرسه شهری و 21 مدرسه در منطق روستایی محروم در ردههای سنی هفت تا 14 سال تشکیل و هر باشگاه بین هشت تا 12 نفر عضو دارد. علیآبادی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز 55 باشگاه کتابخوان با هزار عضو و در رده سنی 9 تا 14 در این شهرستان تشکیل شده بود، افزود: هدف از ایجاد باشگاههای کتابخوانی ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب، افزایش مهارتهای مطالعه و انس با کتاب و خرید آن است. علیآبادی گفـت: جام باشگاه کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان در هفته کتاب و کتابخوانی در اواخر آبان ماه برگزار میشود و باشگاهی که بیشترین طرحهای خلاقانه در راستای کتابخوانی داشته باشد بهعنوان برگزیده مشخص میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.