همایش پیادهروی خانوادگی در سبزوار برگزار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس هیئت ورزشهای همگانی سبزوار گفت: همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش با حضور 2 هزار شهروند از اداره ورزش به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار شد. رضا نامنی افزود: ورزش همگانی به یک رشته و گروه خاصی تعلق ندارد بلکه دارای رشتههای فراوان و کل جامعه و خانوادهها را دربرمی گیرد. وی اظهار کرد: ورزش صبحگاهی و پیادهروی نقش مهمی در جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و افزایش نشاط و روحیه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.