اجرای 19 طرح نوسازی در فرودگاه سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: در 2 سال گذشته 19 طرح نوسازی در فرودگاه شهرستان سبزوار اجرا شد که آخرین آن ارتقا سطح زیرساختهای و برق فرودگاه با نصب 2 دستگاه دیزل ژنراتور 500 کاوا بود. رحمتا... مه آبادی با بیان اینکه فرودگاه شهرستان سبزوار به لحاظ زیرساختهای هوانوردی و سیستمهای کمک ناوبری، وسعت و عرصه اکنون پاسخگوی نیازها است افزود: گروههای ظرفیت سنجی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی با بازدید از فرودگاه سبزوار نیازهای مجموعه را شناسایی و بهتناسب به حلوفصل آن اقدام میشود. مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: سند توسعه اداره کل فرودگاههای خراسان رضوی تدوین شده و تمام نیازهای پنج سال آینده شناسایی و بر مبنای آن عمل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.