از یأس تا اشتیاق

Setare Shargh - - یادداشت -

همهچیز از دانشگاه و دوران دانشجویی شروع شد. البته از قبل سیگار میکشیدم ولی مصرف مواد مخدر را از این دوره شروع کردم. هیجده سال بیشتر نداشتم که با اولین کنکور در دانشگاه دولتی در شهر کرمان قبول شدم و خانوادهام با شور و شوقی فراوان مرا راهی دانشگاه کردند. اوایل با اینکه مصرف میکردم ولی همهچیز ظاهراً سر جای خودش بود و این باعث میشد خودم را معتاد ندانم. کمکم سیر نزولی و شکست در زندگیام شروع شد و همین امر باعث شد شرایط زندگیام روزبهروز آشفتهتر شود. درس و دانشگاه را با یک مدرک کاردانی ترک کردم و دیگر هیچ انگیزه و امیدی برای ادامه تحصیل و رسیدن به اهدافم نداشتم. تنها دلخوشی من در زندگی، مصرف مواد مخدر بود تا با مصرف مواد بتوانم چندساعتی از حسرت و ترس و احساس دلسوزی به حال خود رها شوم و از این به بعد بود که هدف و آرزوهایم را کنار گذاشتم و فقط به دنبال تهیه پول برای مصرف بودم. چند باری تغییر شغل دادم که در هیچکدام هم موفق نبودم. در 22 سالگی پیام انجمن توسط پسرعمهام که زمانی هم مصرفم بود به من رسید و من از سر ناچاری و بدون هیچگونه امید و باوری وارد اولین جلسه انجمن معتادان گمنام شدم. امروز بیش از شش سال است که پاکم و دوباره اهداف و آرزوهایم را از سر گرفتهام و تحصیلاتم را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری ادامه دادهام و اگر خدا توفیق دهد امسال هم در کنکور دکتری شرکت خواهم کرد؛ و با یاری خداوند و حمایتهای خانواده و کمک دوستان انجمن بیش از یک سال است که در یک شرکت ساختمانی معتبر مشغول به کار هستم و با امید و عشق و شادی زندگی میکنم و از پاکی خود لذت میبرم. من هرچه دارم از لطف خداوند و انجمن معتادان گمنام است. به همین خاطر همیشه شکرگزار خداوند و قدردان انجمن معتادان گمنام هستم.

انجمن معتادان گمنام در ایران با شماره ثبت 21065 به ثبت رسیده و پروانه فعالیت از وزارت کشور دریافت نموده است. به همین جهت برای دسترسی به آدرس جلسات و فعالیتهای انجمن معتادان گمنام میتوانید به آدرس اینترنتی WWW.NAIRAN.ORG مراجعه نمود و یا از طریق تلفن گویا 05137654005 و یا خط مستقیم 09159729727 یا 09157144725 ارتباط برقرار نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.