اول آبان

Setare Shargh - - صفحه اول - مهدی مقصودی

اول آبان امسال هفتمین مراسم بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی، مورخ و ادیب نامدار ایرانزمین در شهر سبزوار و نیز زادگاهش- حارث آباد- برگزارگردید؛ در سبزوار کمتر مراسم فرهنگیای سراغ داریم که توانسته باشد بدینصورت هرساله و مداوم برگزار گردد. ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم، نکاتی را پیرامون این موضوع خدمت خوانندگان محترم بیان میکنم: 1 - به یاد دارم در سال نودویک، اولین بار برگزاری بزرگداشت بیهقی، بعد از خواندن یادداشت دوست گرامیم امید برومندی، در سایت سبزوار پیام در ذهنم جرقه زد مخصوصاً آنجا که ایشان آن جمله معروف باستانی پاریزی را نقل کرده بود که: «مسئولان قبل از آنکه کشورهای همسایه اقدام به مصادره بیهقی کنند،به فکر باشند» بسیار در این تصمیم مؤثر بود. درهرحال بعد از مشورت با یکی از دوستان به توصیه ایشان به سراغ دکتر مهیار علوی مقدم رفتم و پس از کشوقوسهای فراوان با زحمات بسیار، موفق به برگزاری این مراسم شدیم! به نظرم یکی از مهمترین دلایلی که این مراسم، تاکنون توانسته است دوام بیاورد، همکاری، ارتباط خوب و تقسیم کاری است که بین مدیریت شهری و دانشگاه حکیم برقرار گردید؛ همکاری ای که میتواند در دیگر برنامهها نیز مورد نظرقرار گیرد.

ادامه صفحه 2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.