انسداد 141 حلقه چاه غیر مجاز در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیرامور آب ناحیه سبزوار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 141 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شد. محمد ثابتی مقدم افزود: از این تعداد 133 حلقه چاه مربوط به شهر سبزوار و هشت حلقه چاه نیز در بخش ششتمد مسدود شد. وی اظهار کرد: در راستای مدیریت مصرف آبهای کشاورزی در حوزه عملکرد امور آب ناحیه سبزوار هزار و 630 حلقه چاه کشاورزی هوشمند سازی شدند که از این تعداد 580 حلقه چاه در حوزه شهرستان سبزوار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.