کشف هزار و 740 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: در شهریور سال جاری با نظارت بر اماکن توزیع و عرضه مواد غذایی، هزار و 740 کیلو گرم مواد غذایی فاسد در این شهر ضبط و معدوم شد. فاطمه نوده اظهار کرد: شهروندان هنگام خرید مواد غذایی به مشخصات کامل بهداشتی بر روی بستهبندی مواد غذایی از جمله پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا، مهر استاندارد و سایر مشخصات بهداشتی توجه کنند و درصورت مشاهده موارد تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 190 )سامانه ارتباط مردمی وزارت بهداشت( اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.