رنج و خواب

Setare Shargh - - با دانشگاه - علیرضا سپهرآرا روانشناس بالینی

سحر خانم نصفهشب بیدار شد و گفت: میخوام رو پات بخوابم. بر حسب ذات انسانی، وقتی کسی ما رو نصفهشب از خواب بیدار کنه و بهمون بگه کمک کن تا بخوابم، باید دو دستی گلوش رو بگیری و از نعمت زندگی محرومش کنی؛ اما در فرزندپروری و تربیت کودک باید پا روی همه وجودت بذاری. باید بمیری تا دیگری نمیره. در چنین لحظاتی، معمولاً صبر پدر و مادر پایینه و گاهی از بیدار شدن بچه و صدای گریه و نق نقش کلافهتر میشن. شروع میکنن به جروبحث با کودک تازه از خواب بیدار شده: بگیر بخواب دیگه، صدات رو نشنوم و... بعضی از والدین در چنین لحظهای سعی میکنند کودکشون رو تربیت کنند. بچه خواب ترسناک دیده و از خواب پریده و هنوز علائم وحشت در صورتش هویداست. بعد باباش بهش میگه: بگیر بخواب. سروصدا نکن، بقیه بیدار میشن. سحر خانم معمولاً شبها زیاد از خواب بیدار میشه. اوایل نمیتونستم بر حالات هیجانی خودم غلبه کنم. خلقم تنگ میشد. گاهی خودم رو به نشنیدن میزدم تا مادرش بیدار شه. بعضی وقتها جواب میداد؛ اما گاهی گوش مادرش سنگینتر میشد. بلند میشدم و با کجخلقی با سحر خانم رفتار میکردم. هدفم این بود که سحر خانم زودتر بخوابه اما لجبازیهای من و اون باعث میشد که خواب از کله هر دوتامون بپره. اگه ساعت دو بیدار شده بود تا ساعت سه و نیم طول میکشید که دوباره بخوابه. تو کتابا زیاد خونده بودم که باید آروم باشم؛ اما ننوشته بودن که وقتی خستهوکوفتهای و از سردرد داری میمیری و خواب کلافت کرده، چه جوری باید آروم باشی. بالاخره بعد از دو سال بچهداری و بیدارخوابیهای شبانه، یاد گرفتم آروم باشم. مثل یه جور رشد میمونه. هر شب که بیدار میشدم با خودم میگفتم: باید آروم باشی. باید آروم باشی. مرد صبور باش. این کار باعث شده بود هر شب کمتر از قبل پرخاشگری و کجخلقی کنم. حالا به اعصاب خودم مسلط شدم. دیشب تا بیدار شد و گفت: میخوام رو پات بخوابم. درحالیکه واقعاً خسته و کلافه بودم، سریع بیدار شدم و گفتم: باشه عزیزم. بیا واسط لالائی بگم. جالبه که در چنین حالتی سریعتر خوابش میبره. حدود ده دقیقه. لجبازی و تربیت شبانه باعث میشد خوابش بپره. حالا فهمیدم اگه بچه نصفهشب بیدار شد به جای کلنجار رفتن تا خوابش نپریده و سرحال نشده، کمکش کنم دوباره بخوابه. وگرنه تا یکی دو ساعت فیلم داریم. اینجاست که میگن: انسان در رنجها رشد میکنه. آدم بدون بچه که از این چیزا خبر نداره.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.