مهدی موحدنیا در راه دفاع از حریم اهل بیت )ع( به شهادت رسید

Setare Shargh - - احوالشهر -

یک رزمنده سبزواری همزمان با شهادت حضرت علی بن موسیالرضا )ع( در شهر المیادین سوریه در مبارزه با عناصر تکفیری داعش به خیل شهدای مدافع حرم پیوست. به گزارش خبرگزاری اهلبیت )ع( ـ ابنا ـ مدافع حرم حضرت زینب )س) «مهدی موحدنیا» در راه دفاع از حریم اهل بیت )ع( به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این مدافع حرم غروب شنبه 27 آبان در راه دفاع، همزمان با شهادت حضرت علی بن موسیالرضا )ع( در شهر المیادین سوریه در مبارزه با عناصر تکفیری داعش به خیل شهدای مدافع حرم پیوست. از این رزمنده 29 ساله اهل شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی یک پسر به یادگار مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.