صدور 37 فقره جواز تأسیس و توسعه صنعتی در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: از ابتدای امسال جاری تاکنون، 37 فقره جواز تأسیس و توسعه صنعتی با حجم سرمایهگذاری پنج میلیارد و 211 میلیون ریال و اشتغال سه هزار و 741 نفر در این شهرستان صادر شده است. علی امیدبخش افزود: همچنین در این مدت، تعداد 24 فقره جواز با پیشبینی سرمایه ثابت 747 میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال 452 نفر صادر شد. وی اظهار کرد: میزان سرمایهگذاری انجامشده در بخش صنعت سبزوار بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده در هفت ماه اول امسال 685 میلیارد ریال است که این عدد در مدت مشابه 297 میلیارد ریال بود. امیدبخش صدور پروانه بهرهبرداری واحد تولیدی بتن سبک با سرمایهگذاری600 میلیارد ریال و ظرفیت 195 هزار تن در سال و گازرسانی و تأمین برق به طرح فولاد سبزوار را از فعالیتهای مؤثر اداره صنعت، معدن و تجارت در نیمه نخست سال جاری دانست. وی اظهار کرد: در این مدت چهار طرح صنعتی با میزان سرمایهگذاری 40 میلیارد ریال و اشتغال 100 نفر بهرهبرداری شد و جذب سرمایهگذار خارجی در زمینه احداث واحد فروسیلیکو منگنز انجام شد. امیدبخش افزود: با وجود برخی مشکلت در بخش صنعت کشور، تعدادی از واحدهای بزرگ صنعتی سبزوار شامل شرکت کابل خودرو، داروسازی طاها، کشتارگاه مرغ بیهق مجوز طرح توسعه دریافت کردند. شهرستان سبزوار دارای 2 شهرک صنعتی است و حدود 70 واحد صنعتی در این 2 شهرک فعالیت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.