20 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خوشاب واگذار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( خوشاب گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 واحد مسکونی روستایی با هزینه پنج میلیارد و 600 میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد خوشاب واگذار شد. ابراهیم خطیب افزود: برای احداث هر یک از این واحدها 100 میلیون ریال کمک بلعوض از طرف کمیته امداد و 180 میلیون ریال تسهیلت بنیاد مسکن در اختیار مددجویان قرار گرفته است. وی با بیان اینکه اولویت کمیته امداد در تأمین مسکن مددجویان با خانوارهای عائلهمند و پرجمعیت است، اظهار کرد: مقاومسازی مسکن روستایی مددجویان نسبت به مدت مشابه 156 درصد افزایش داشته است. خطیب گفت: همچنین 65 مورد بازسازی و مرمت منازل مددجویان با هزینه 800 میلیون ریال انجام شد که نسبت به مدت مشابه 320 درصد رشد دارد. مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( خوشاب گفت: در هفت ماه گذشته احداث حمام و سرویس بهداشتی برای 30 خانواده مددجو با هزینه 520 میلیون ریال صورت گرفت. خطیب اظهار کرد: 276 مورد انشعاب گاز، هشت مورد آب و 10 مورد برق بهصورت رایگان به خانوارهای مددجوی کمیته امداد واگذار شد که این رقم سال گذشته تنها 10 مورد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.